นโยบายความเป็นส่วนตัว

ของ BRITA HONG KONG LIMITED

1.    หลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

1.1 การคุ้มครองและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นเรื่องที่สำคัญของ BRITA Hong Kong Limited (“BRITA Hong Kong”, “พวกเรา”, “เรา”, “ของเรา”) การจัดการข้อมูลของคุณอย่างมีความรับผิดชอบนั้นเป็นเรื่องสำคัญของเรา  ดังนั้น เมื่อเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกำหนดในกฎหมายว่าด้วย (การคุ้มครอง) ข้อมูลส่วนบุคคล (มาตราที่ 486 ของกฎหมายของฮ่องกง) (“Personal Data (Privacy) Ordinance, PDPO”) หรือในกรณีของประเทศไทยคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

1.2 นอกจากนี้ เราจำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบทุกครั้งว่า ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เราจะเก็บรวบรวม เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการและข้อเสนอของเรา และวิธีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้  ข้อมูลต่อไปนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้คุณทราบอย่างละเอียดถึงวิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ให้มีการจัดการ สูญเสีย ถูกทำลาย หรือถูกนำใช้ในทางที่ผิด

2.    การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่ (1) เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบุคคลที่มีชีวิต (2) สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลได้โดยตรงหรือโดยอ้อม และ (3) สามารถเข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลได้ เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และคุณได้ให้ความยินยอมล่วงหน้าแล้ว หากคุณเป็นผู้เยาว์ จะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยติดต่อเราทางอีเมลที่: infoasean@brita.net 

2.2 วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีดังนี้:

(ก) จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับคุณ

(ข) ดำเนินการและตอบสนองต่อคำขอและข้อสงสัยของคุณที่ส่งถึงเรา และ

(ค) วิเคราะห์การกำหนดคุณลักษณะของคุณเพื่อให้เราสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น และเพื่อปรับการตลาดและการโฆษณาให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

2.3 ข้อมูลของคุณที่เราเก็บไว้จะเป็นความลับ แต่เราอาจให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ฝ่ายต่าง ๆ ต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือนอกเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (“ฮ่องกง”)) ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในวรรค 2.2 ข้างต้น:

(ก) ตัวแทน ผู้รับจ้างและ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริษัทรับส่งจดหมาย เครื่องพิมพ์ ประมวลผลข้อมูลและบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่เราว่าจ้างโดยเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา และ/หรือ

(ข) BRITA GmbH ซึ่ง BRITA Hong Kong เป็นบริษัทในเครือ และตัวแทน ผู้รับจ้างและ/หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริษัทประมวลผลและจัดเก็บข้อมูล และบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ) ที่ BRITA GmbH ว่าจ้างโดยเกี่ยวข้องกับการโฮสต์ การจัดการและการดำเนินการเว็บไซต์ของเรา และ/หรือการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลที่เรามี

ในการดำเนินการดังกล่าว ข้อมูลของคุณอาจถูกโอนไปยังสถานที่ต่าง ๆ นอกฮ่องกง

2.4 คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระว่าคุณต้องการให้ข้อมูลกับเราหรือไม่ และหากคุณต้องการให้ข้อมูล จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไร อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ให้ข้อมูลกับเรา เราก็ไม่สามารถเปิดบัญชีลูกค้ากับเราและมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่คุณได้

3.    นโยบายคุกกี้

3.1 คุกกี้คืออะไร

เราและพันธมิตรของเรา (ซึ่งแสดงไว้ในวรรค 3.2 ข ด้านล่าง) ใช้ “คุกกี้” ที่เป็นที่รู้จักเพื่อทำให้เว็บไซต์ของเราใช้งานง่ายมากที่สุด และเพื่อปรับปรุงความเกี่ยวข้องของโฆษณาสำหรับผู้ใช้เว็บไซต์ของเรา คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ คุกกี้ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ตามระยะเวลาที่กำหนดและระบุอุปกรณ์ของผู้ใช้ได้ สำหรับวัตถุประสงค์นี้ อาจมีการใช้พิกเซลการติดตามที่ไม่ได้จัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของผู้ใช้ แต่อาจช่วยในการจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้ในลักษณะเดียวกันด้วยเช่นกัน สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ “คุกกี้” หมายถึงคุกกี้ในด้านเทคนิค รวมถึงพิกเซลการติดตามและเทคโนโลยีอื่น ๆ
เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งแรก หน้าที่มาถึงจะแสดงข้อความเกี่ยวกับการยินยอมให้ใช้งานคุกกี้ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์และไม่คัดค้านการใช้คุกกี้ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้คุกกี้และความยินยอมดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ (ในรูปแบบของคุกกี้) เพื่อไม่ให้ข้อความดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำอีกในทุก ๆ หน้าของเว็บไซต์ของเรา หากไม่มีความยินยอมในเบราว์เซอร์ของคุณ (เช่น หากคุณลบประวัติเบราว์เซอร์ของคุณ) ข้อมูลความเป็นส่วนตัวจะปรากฏขึ้นอีกครั้งในครั้งต่อไปที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

3.2 เราใช้คุกกี้อะไรบ้าง

บนเว็บไซต์นี้ เราใช้คุกกี้สองประเภท: (1) คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางเทคนิค ซึ่งหากไม่มี ก็จะลดฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และ (2) คุกกี้ตัวเลือกสำหรับการวิเคราะห์ การกำหนดเป้าหมาย และการโฆษณา ซึ่งโดยทั่วไปและจะกำหนดโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม:

(ก) คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางเทคนิค

คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง หากเราต้องการรับรองการทำงานที่เหมาะสมและง่ายต่อการนำทางในเว็บไซต์ของเรา เช่น คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้คุณมีโอกาสในการค้นหาร้านค้าในท้องถิ่นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา (เช่น โดยการแสดงแผนที่ของบริเวณใกล้เคียงของคุณ) หรือช่วยจัดเก็บความยินยอม/ปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมของคุณในการใช้คุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ที่คุณเลือก คุกกี้ดังกล่าวจะไม่รวบรวมข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด และไม่บันทึกเว็บไซต์ที่คุณเข้าชมขณะท่องอินเทอร์เน็ต แต่โดยทั่วไปแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะได้รับการตั้งค่าเป็นพิเศษสำหรับแต่ละเซสชัน และหมดอายุเมื่อคุณออกจากเว็บไซต์และสิ้นสุดเซสชัน ยกเว้นในกรณีที่ฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวข้องนั้นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเกินกว่าเวลาดังกล่าว (เช่น การจัดเก็บข้อมูลการตั้งค่าคุกกี้) การยกเลิกการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะลดฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์

(ข) คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ การกำหนดเป้าหมาย และการโฆษณา

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์จะรวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้ เช่น หน้าใดที่ผู้ใช้เข้าชมบ่อยที่สุด และผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากเว็บไซต์หรือไม่ คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้รวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่อาจระบุถึงตัวผู้ใช้ได้ ข้อมูลที่รวบรวมด้วยคุกกี้เหล่านี้จะไม่นำมารวมเข้ากับข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมโดยใช้คุกกี้ดังกล่าวเป็นตัวช่วยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจและปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานและบริการของเว็บไซต์เท่านั้น เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บไซต์ของ Google Inc. (“Google”)

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้ Google Analytics นั้นจะถูกส่งและจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Google ในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการลบข้อมูลระบุที่อยู่ IP ที่เปิดใช้งานบนเว็บไซต์นี้ Google จึงย่อที่อยู่ IP ของคุณภายในรัฐสมาชิกแห่งสหภาพยุโรปและในรัฐผู้ทำสัญญาอื่น ๆ ภายใต้ข้อตกลงในเขตเศรษฐกิจยุโรป Google จะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์สำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ และเพื่อเสนอบริการเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต Google อาจส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามหากกฎหมายได้กำหนดไว้ หรือในกรณีที่บุคคลที่สามเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลในนามของ Google 

คุกกี้สำหรับการกำหนดเป้าหมายและการโฆษณาใช้เพื่อปรับโฆษณาให้ตรงกับความสนใจของคุณมากขึ้น คุกกี้จะจำกัดจำนวนครั้งในการแสดงโฆษณาเดียวกันให้คุณเห็น ประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณา และวิเคราะห์ว่าการดูโฆษณาหนึ่ง ๆ มีผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้แต่ละคนอย่างไร คุกกี้ดังกล่าวมักจะถูกติดตั้งโดยเครือข่ายโฆษณาโดยได้รับความยินยอมจากผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีนี้หมายถึง เรา) คุกกี้จะลงทะเบียนการเข้าชมเว็บไซต์ของผู้ใช้ และส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานอื่น เช่น บริษัทโฆษณา หรือปรับเปลี่ยนโฆษณาตามความเหมาะสมโดยตรง บ่อยครั้งที่คุกกี้มักเชื่อมโยงกับฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์เฉพาะจากบริษัทบุคคลที่สามดังกล่าว เราใช้คุกกี้เหล่านี้ในการสร้างลิงก์ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณเพื่อปรับโฆษณาในเว็บไซต์อื่น ๆ ให้ตรงกับความสนใจของคุณ และเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของคุณตามพฤติกรรมการท่องเว็บของคุณแก่เครือข่ายโฆษณาที่เราใช้ข้อมูล เพื่อแสดงโฆษณาที่คุณอาจสนใจ และในกรณีเหล่านี้ ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้ดังกล่าวจะไม่นำมารวมเข้ากับข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา

การปิดใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะไม่ลดฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ประเภทนี้ที่เราใช้ในปัจจุบันมีให้บริการโดยผู้ให้บริการดังต่อไปนี้ และคุณอาจไปที่เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อมูล/คำอธิบายของคุกกี้ที่เกี่ยวข้อง หรือหากคุณต้องการยกเลิก:

หากคุณต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้โดยตรงจากเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่: infoasean@brita.net

3.3 วิธีปิดการใช้งานคุกกี้
หากคุณต้องการปิดใช้งานคุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ การกำหนดเป้าหมาย และการโฆษณา คุณสามารถดำเนินการได้โดยเข้าถึง Cookie Settings ของเรา หรือคุณสามารถปิดการใช้งานคุกกี้แต่ละรายการได้ โดยคลิกที่ลิงก์ใดลิงก์หนึ่งในคอลัมน์ที่ชื่อว่า "สิทธิ์ในการยกเลิก" ในตารางด้านบน สุดท้าย คุณสามารถป้องกันการใช้คุกกี้ได้ทุกรูปแบบ โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เราต้องการแจ้งให้ทราบว่าฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ของเราจะลดลง หากคุกกี้ที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางเทคนิคถูกบล็อก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และผู้ให้บริการเฉพาะราย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูได้ที่ www.youronlinechoices.com ซึ่งคุณสามารถคัดค้านการโฆษณาออนไลน์ที่อิงการใช้งานผ่านเครื่องมือเฉพาะหรือเครื่องมือใด ๆ ได้เช่นกัน คลิก here ซึ่งจะส่งต่อโดยตรงไปยังตัวจัดการการกำหนดลักษณะในเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น

4. การรักษาความปลอดภัย

4.1 เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลของคุณอย่างจริงจัง  ตามกฎแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่แลกเปลี่ยนระหว่างคุณกับ BRITA Hong Kong จะถูกโอนผ่านการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสที่ทันสมัย

4.2 เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและองค์กรเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราบริหารจัดการ จากการจัดการทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนา สูญหายหรือเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต การประมวลผลข้อมูลและมาตรการรักษาความปลอดภัยของเราได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาทางเทคโนโลยี

5. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเกินความจำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในวรรค 2.2 ข้างต้น และข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

6. คำขอการเข้าถึงข้อมูลและการแก้ไข การคัดค้านการประมวลผล การทำลาย ข้อจำกัดการใช้งาน ข้อร้องเรียน

6.1 คุณมีสิทธิ์ที่จะขอสิทธิ์การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลที่เราครอบครองเกี่ยวกับคุณ  หากคุณต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่: infoasean@brita.net นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลที่เราครอบครองเกี่ยวกับคุณในรูปแบบที่สามารถอ่านได้หรือใช้ได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยได้โดยใช้สื่ออัตโนมัติ และคุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังตัวควบคุมข้อมูลอื่น ๆ หากสามารถดำเนินการได้โดยใช้สื่ออัตโนมัติ และขอรับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในรูปแบบดังกล่าวที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น เว้นแต่จะไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ทางเทคนิค

6.2 คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านไม่ให้มีการรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ ในกรณีดังต่อไปนี้: (1) เมื่อมีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ความยินยอมภายใต้มาตราที่ 24 (4) หรือ (5) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย เว้นแต่ (ก) มีเหตุผลอันสมควรในการรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (ข) การรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นดำเนินการเพื่อจัดทำ ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือป้องกันสิทธิ์ฟ้องร้องดำเนินคดี (2) การรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการตลาดทางตรง (3) การรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์หรือสถิติ ยกเว้นว่ามีความจำเป็นในการปฏิบัติงานที่เราดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

6.3 คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งหมายถึงไม่สามารถระบุถึงตัวคุณได้ในกรณีดังต่อไปนี้: (1) ข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยอีกต่อไป (2) คุณเพิกถอนความยินยอมเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผย และในกรณีที่คุณไม่มีเหตุผลทางกฎหมายสำหรับการรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว (3) คุณคัดค้านการรวบรวม การใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ้างถึงในมาตราที่ 32(1) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย และเราไม่สามารถปฏิเสธคำขอดังกล่าวที่อ้างถึงในมาตราที่ 32(1)(ก) หรือ (ข) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย หรือในกรณีที่คุณใช้สิทธิ์คัดค้านตามที่อ้างถึงในมาตราที่ 32(2) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย (4) มีการรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิชอบด้วยกฎหมายภายใต้บทที่ 3 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

6.4 คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีดังต่อไปนี้: (1) เมื่อเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามคำขอของคุณตามมาตราที่ 36 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย (2) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องทำการลบหรือทำลายตามมาตราที่ 33(4) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย แต่คุณขอให้มีการจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทน (3) เมื่อไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวอีกต่อไป แต่คุณจำเป็นต้องขอให้มีการเก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำ ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือป้องกันสิทธิ์ในการฟ้องร้องดำเนินคดี (4)

เมื่อเราอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามมาตราที่ 32(1) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย หรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบตามมาตราที่ 32(3) ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย เพื่อปฏิเสธคำขอคัดค้านจากคุณตามมาตราที่ 32 วรรค 3 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย

6.5 ในกรณีที่คุณขอให้เราตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนสมบูรณ์และไม่ทำให้เข้าใจผิด หากเราไม่ดำเนินการตามคำขอของคุณ เราจะต้องบันทึกคำขอดังกล่าวพร้อมเหตุผลในบันทึกตามที่กำหนดไว้ในมาตราที่ 39 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6.6 คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นข้อร้องเรียนในกรณีที่คุณหรือผู้ประมวลผลข้อมูล รวมถึงพนักงานหรือผู้ให้บริการของเราหรือผู้ประมวลผลข้อมูลละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทย หรือการแจ้งเตือนที่ออกตามนั้น

7. ข้อมูล

หากคุณมีข้อร้องเรียน ต้องการข้อมูลหรือมีคำถามทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เรายินดีให้ความช่วยเหลือ  สำหรับวัตถุประสงค์นี้ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่: infoasean@brita.net

8. เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้กับเว็บไซต์ของ BRITA Hong Kong เท่านั้น เราอาจระบุลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบริษัทหรือองค์กรอื่น และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา ("เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม") เราไม่ได้เป็นผู้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ได้มีผลใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ ต่อเนื้อหาและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เมื่อคุณเข้าถึงผ่านทางลิงก์ในเว็บไซต์นี้

เวอร์ชัน: พฤษภาคม 2020